Водородна клетка

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВОДОРОДНА КЛЕТКА

Водородна клетка ( HHO генератор ) или като е популярен в България „Водороден генератор”, се използва за производството на газ, който се явява допълнително гориво, ускоряващо процеса на изгаряне на гориво-въздушната смес в цилиндрите на двигателя. Получения ефект от по-доброто изгаряне е повишаване на мощността на двигателя и значителна икономия на гориво. Водороден генератор (HHO генератор) е предназначен за всякакъв вид ДВГ работещи с бензин, дизел, пропан-бутан или метан.

Схема на водороден генератор
Схема на водородна клетка

Газът на Браун изгаря почти мигновено с подаване на искра или възпламеняване на горивната смес. При горенето си развива температура до 6000 градуса и възпламенява и основното гориво. В резултат на подобреното изгаряне на гориво-въздушната смес, се получава намаляване на разхода на гориво, повишаване на мощността на двигателя и повишен пробег между две смени на маслото, (намалява се отделянето на сажди, нагари и твърди частици при горенето).

Схема на водородна клетка 2
HHO генератор за автомобили до 2000 кубучески сантиметра

Революционен продукт позволяващ икономия на гориво. Предназначен е както за дизелови, така и за бензинови двигатели, включително и за работещи с пропан-бутан и метан.

цена: 370 левалек автомобил
Водородна клетка за автомобили от 2000 до 3000 кубика

Използва уникална научна технология която подобрява качествата на гориво въздушната смес и задължително осигурява увеличение на пробега. Икономия на гориво. Практически доказани ползи!

цена: 399 леваджип
Водороден генератор за автомобили над 3000 куб. см.

Предназначен за микробуси, джипове и пикапи. Помага на бизнеса да намали разходите си транспорт!

цена: 450 левабус
МОЩНОСТ

УВЕЛИЧАВА МОЩНОСТТА, тъй като водородът е най-мощният от всички видове горива

ИКОНОМИЧНОСТ

НАМАЛЯВА РАЗХОДА НА ГОРИВО, тъй като горивото съдържа водород, то подобрява изгарянето на горивните частици.

ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА ДВИГАТЕЛЯ

УДЪЛЖАВА ЖИВОТА НА МОТОРА И МОТОРНОТО МАСЛО, тъй като намалява наличието на сажди и останалите вредни частици в двигателя.

ЕКОЛОГИЧНОСТ

НАМАЛЯВА СЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО С CO2, при изгарянето на повечето от вредните газове като въглероден двуокис.

При изгаряне на газа Браун в цилиндрите на двигателя се образува прегрята пара, която почиства буталата и клапаните от нагар, увеличава топлообмена между клапана и леглото на клапана и по този начин значително увеличава живота на двигателя. Газ на Браун се получава чрез електролиза на водата в която има добавен катализатор. Процеса на разлагане на водата протича във „Водородна клетка“. Във Водородната клетка, от специален електролит (вода и катализатор), с помощта на електролиза, молекулата на водата се разделя на две свободни молекули водород и една кислород – това всъщност е „Газ на Браун“.

Водородна клетка схема
Таблика с характеристики